Skip to main content

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 15

ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง วันที่ 14 ธันวาคม 2566

วันที่ 14 ธันวา…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง

     วันที่ 26 …
ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

    วันที่ 26 พ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย คณะเกษตรศาสตร์ VS คณะมนุษยศาสตร์

        วันที่ …
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีม 2 คนชาย โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีม 2 คนชาย คณะเกษตรศาสตร์ VS คณะมนุษยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเล่บอลชายหาดประเภททีมชาย คณะเกษตรศาสตร์ VS คณะมนุษยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเล่บอลชายหาดประเภททีมชาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา E-Sport
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ VS คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมสองคนชาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ระหว่าง โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ VS คณะวิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน กีฬา E-Sport ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ VS คณะบริหารธุรกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑา
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬา E-sport ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ VS โครงการจัดตั้ง คณะบริหารธุรกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน กีฬา E-Sport ระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม VS คณะบริหารธุรกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬา E-Sport ระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม VS คณะมนุษยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน กีฬา E-Sport ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬา E-Sport ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน กีฬา E-Sport ระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ VS คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาแบดมินตันบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬา E-Sport ระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ VS คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง คณะบริหารธุรกิจ VS คณะสัตวแพทยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ VS คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย คณะมนุษยศาสตร์ VS คณะวิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประเภททีมชาย คณะบริหารธุรกิจ VS คณะวิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน กีฬา E-Sport ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ VS คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาหมากกระดาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชายคู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทบุคคลคู่หญิง
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทบุคคลหญิงเดี่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสคู่ผสม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬา E-Sport ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ VS คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน กีฬา E-Sport ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสังคม VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล คณะเทคโนโลยีสังคม VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ VS คณะสัตวแพทยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมคู่ผสม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ VS คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย คณะวิทยาศาสตร์ VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื้อข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬา E-Sport ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสังคม VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน กีฬา E-Sport ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ VS คณะมนุษยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬา E-Sport ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ VS คณะมนุษยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน กีฬา E-Sport ระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ VS คณะบริหารธุรกิจสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสังคม VS คณะมนุษยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเล่บอลชายหาดประเภททีมชาย โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ VS คณะมนุษยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬา E-Sport ระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ VS คณะบริหารธุรกิจสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ VS คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาประเภทหมากกระดาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเล่บอล ประเภททีมชาย คณะสัตวแพทยศาสตร์ VS คณะมนุษยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเล่บอล ประเภททีมชาย คณะบริหารธุรกิจสารสนเทศ VS คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่าง โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ VS คณะมนุษยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทบุคคลคู่ผสม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬา เปตอง ประเภททีม 2 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย คณะวิทยาศาสตร์ VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย คณะสัตวแพทยศาสตร์ VS คณะบริหารธุรกิจสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน กีฬา E-Sport ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ VS คณะเทคโนโลยีสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬา E-Sport ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ VS คณะเทคโนโลยีสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสังคม VS คณะมนุษยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน กีฬา E-Sport ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬา E-Sport ระหว่าง โครงการจัดตั้ง คณะเกษตรศาสตร์ VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล คณะวิทยาศาสตร์ VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ VS คณะบริหารธุรกิจสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน กีฬา E-Sport ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจสารสนเทศ VS คณะศิลปศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาชักะเย่อหญิง
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา ชักะเย่อชาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา E-Sport คณะบริหารธุรกิจสารสนเทศ VS คณะศิลปศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน กีฬา E-Sport ระหว่าง โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ VS คณะสัตวแพทยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีม2คนชาย โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด คณะเกษตรศาสตร์ VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง คณะบริหารธุรกิจสารสนเทศ VS คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง คณะวิทยาศาสตร์ VS คณะสัตวแพทยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม VS คณะมนุษยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ VS คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย คณะมนุษยศาสตร์ VS คณะวิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย คณะเกษตรศาสตร์ VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬา E-Sport ระหว่าง โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ VS คณะสัตวแพทยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล คณะบริหารธุรกิจสารสนเทศ VS คณะวิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม VS คณะบริหารธุรกิจสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล คณะมนุษยศาสตร์ VS คณะสัตวแพทยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล คณะศิลปศาสตร์ VS คณะวิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประเภททีมชาย คณะมนุษยศาสตร์ VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย คณะเกษตรศาสตร์ VS คณะวิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย คณะมนุษยศาสตร์ VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีม 2 คนชาย คณะวิทยาศาสตร์ VS คณะมนุษยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีม 2 คนชาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม VS คณะศิลปศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล คณะวิทยาศาสตร์ VS คณะเทคโนโลยีสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล คณะบริหารธุรกิจสารสนเทศ VS คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ VS คณะมนุษยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา E-Sport ช่วงเช้า วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน กีฬา E-Sport ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬา E-Sport ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน กีฬา E-Sport ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสังคม VS คณะสัตวแพทยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬา E-Sport ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสังคม VS คณะสัตวแพทยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน กีฬา E-Sport ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬา E-Sport ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน กีฬา E-Sport ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม VS คณะวิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศแข่งขันกีฬา E-Sport ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม VS คณะวิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก