Skip to main content

    เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 น. ผลจากการแข่งขันกีฬา E-Sport สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แพ้ โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2:3)

PR PAYOMGAME