Skip to main content

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.ได้มีการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (2:0)

PR PAYOMGAME