Skip to main content

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30 น. ได้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่างสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ชนะ โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2:1)

PR PAYOMGAME