Skip to main content

        วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.ได้มีการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ คณะวิทยาศาสตร์ แพ้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (0:2)

PR PAYOMGAME