Skip to main content

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. ได้มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ชนะ คณะเกษตรศาสตร์ (2:0)

PR PAYOMGAME