Skip to main content

        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.ได้มีการแข่งขันกีฬาวอลเล่บอล ประเภททีมชาย คณะสัตวแพทยศาสตร์ แพ้ คณะมนุษยศาสตร์ (0:2)

PR PAYOMGAME