Skip to main content

            วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.ได้มีการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แพ้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (0:2)

PR PAYOMGAME