13 - 17 ธันวาคม 2566ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรีดูแผนผังสนานกีฬา

ภาพกิจกรรม พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16

ข่าวประชาสัมพันธ์ #16

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ

วันที่ 17 ธันวา…
ข่าวประชาสัมพันธ์ #16

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล วันที่ 17 ธันวาคม 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ VS คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 17 ธันวา…
ข่าวประชาสัมพันธ์ #16

บรรยากาศพิธีการมอบเหรียญรางวัลกีฬาให้กับนักกีฬาเซปักตะกร้อ วันที่ 17 ธันวาคม 2566

วันที่ 17 ธันวา…
ข่าวประชาสัมพันธ์ #16
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รอบชิงอันดับ 3 คณะศิลปศาสตร์ VS คณะเกษตรศาสตร์ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ #16
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล วันที่ 16 ธันวาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ #16
บรรยากาศพิธีการมอบเหรียญรางวัลกีฬาให้กับนักกีฬา

สรุปเหรียญรางวัล #16

รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา E-SPORT พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16

โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ VS  คณะบริหารธุรกิจฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2566

VDO การแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2566

การแข่งขันกีฬา e-Sport พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16 รอบ รองชิงอันดับ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ

การแข่งขันกีฬา e-Sport พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16 รอบ รองชนะเลิศ คู่ที่2 คณะบริหารธุรกิจฯ VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ