13 - 17 ธันวาคม 2566ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรีดูแผนผังสนานกีฬา

ภาพกิจกรรม พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16

ข่าวประชาสัมพันธ์ #16

ประกาศแจ้งยกเลิกการแข่งขันบ้างชนิดกีฬา และแจ้งบ้างชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันแต่ไม่นับเหรียญรางวัล

ประกาศแจ้งยกเลิ…
ข่าวประชาสัมพันธ์ #16

ประกาศการแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16

    ประกาศการแข…

สรุปเหรียญรางวัล #16

VDO กิจกรรม พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16