Skip to main content

            วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.ได้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล คณะบริหารธุรกิจสารสนเทศ ชนะ คณะเกษตรศาสตร์ (2:1)

PR PAYOMGAME