Skip to main content

    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.ได้มีการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (2:1)

PR PAYOMGAME