มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สรุปเหรียญ

filler image
filler image

ตราสัญลักษณ์

ความหมายของตราสัญลักษณ์

เลขเก้าไทย แสดงถึงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คลื่นสีน้ำเงิน ให้ความหมายสื่อถึง สีแทนองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปลาโลมา 4 ตัว ให้ความหมายสื่อถึงวิทยาเขตทั้ง 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย บางพระ จันทบุรี อุเทนถวาย และจักรพงษภูวนารถ

filler image

มาสคอท

มาสคอท คือ โลมาสีชมพู ชื่อ น้องนมเย็น

โลมาสีชมพู ชื่อสามัญว่า โลมาหลังโหนก และชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sousa chinensis โลมาสีชมพูมีขนาด 2.2-2.8 เมตร หนัก 150-230 กิโลกรัม อายุเฉลี่ย 40 ปีโลมาสีชมพูยิ่งแก่เท่าไหร่สีผิวจะยิ่งเป็นสีชมพูมากขึ้น เราสามารถชมความน่ารัก ของโลมาสีชมพูได้ที่ จันทบุรี และทะเลขนอม

กำหนดการพิธีเปิด


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
15.30 น.
  ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อม
  (ขบวนพาเหรดเตรียมความพร้อมด้านข้าง)
16.00 น.
  ประธานในพิธี เดินทางมาถึง ณ สนามจัดการแข่งขัน
16.00 น.
  ขบวนพาเหรดเดินเข้าสู่สนาม
  - พิธีกรนาเข้าสู่งาน
  - ขบวนนักกีฬา กองเชียร์ เข้าสู่สนาม
  - พิธีเชิญธงชาติ
  - พิธีเชิญธงกีฬามหาวิทยาลัย และธงสีประจาคณะขึ้นสู่ยอดเสา
  - การยืนสงบนิ่ง ถวายอาลัยแด่
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

  - 1.การกล่าวต้อนรับ
  - 2.ประธานการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน
  - 3.ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าว เปิดการแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์
 
17.00 น.
  นักกีฬาอาวุโสนากล่าวคาปฏิญาณตน
 
17.30 น.
  พิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง
 
18.00 น.
  การมอบของที่ระลึกการจัดงานให้กับทุกคณะ/สถาบัน
  ขบวนพาเหรดเดินออกจากสนาม
 
18.30 น.
  เสร็จพิธี
 

กาหนดการพิธีปิด


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
16.00 น.
  ผู้บริหาร คณาจารย์ นักกีฬา กองเชียร์ ทุกคณะ/สถาบัน
  พร้อมกันเตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีปิด
16.15 น.
  ประธานในพิธี เดินทางมาถึง ณ สนามกีฬากลาง
  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
16.20 น.
  - พิธีกรนาเข้าสู่งาน
  - ประธานการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน
  - การมอบเหรียญรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขัน
  - การส่งมอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์ ที่ 12
  เจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป
  - ประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์
 
  บรรเลงเพลงสามัคคีชุมนุม
 
17.00 น.
  เสร็จพิธี
 
    หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม

 วีดีโอ

   

แผนที่สถานที่การแข่งขัน

ติดต่อเรา

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ช่องทางการติดต่อ

Email: k_4428@hotmail.com
Tel: 038 358137 ต่อ 1303

ผู้พัฒนา

Copyright © 2016 arit.rmutto.ac.th All rights reserved.